Skip to content

Job as a Welder in the Norwegian fish industry

Frøya, Trööndelage, NorwayNOK 250 - NOK 300 per hourSjø

Job description

Din BemanningsPartner AS

Din BemanningsPartner AS do have many clients in the Norwegian fish industry. For the time to come we are facing an increased number of assignments. Therefor we will employ new workers. For one of our customers, we are looking for good, versatile aluminum welders who are passionate about their profession and their job. We are looking for someone who has good experience in the profession, understands small-scale production and who is a fitter welder. 
We can offer varied tasks and a good working environment!


Din BemanningsPartner AS har flere samarbeidspartnere i Norsk fiskeindustri. I tiden som kommer står vi overfor et økt antall oppdrag. Derfor vil vi ansette nye arbeidere. For en av våre samarbeidspartnere ser vi etter gode, allsidige aluminiumssveisere som brenner for faget- og jobben sin. Vi ser etter deg som har god erfaring i yrket og forstår småskala produksjon.
Din BemanningsPartner tilbyr varierte oppgaver og et godt arbeidsmiljø!


Arbeidsoppgaver / Working tasks:

 • Bygging av småbåter fra start til ferdigstillelse.
 • Sammenstilling av deler og sveising av dem.
 • Rutinemessig vedlikehold av utstyr.
 • Construction of small boats from start to completion.
 • Assembling parts and welding them.
 • Routine maintenance of equipment.


Job requirements

Kvalifikasjoner og kompetanse / Qualifications and competence:

 • God erfaring fra yrket.
 • Inneha sveisesertifikater for TIG og MAG
 • Ryddig, systematisk og stå på vilje.
 • Forstå en mindre produksjon. – ikke stor masseproduksjon.
 • Resultatorientert.
 • Ordenssans.
 • Lojal.
 • God holdning til HMS.
 • Good experience from the profession.
 • Welding certificates for TIG and MAG.
 • Neat, systematic and determined.
 • Understand a smaller production. – not large mass production.
 • Results oriented.
 • Sense of order.
 • Loyal.
 • Good attitude towards HSE.


Om Din BemanningsPartner AS / About Din BemanningsPartner AS

Din BemanningsPartner AS leverer trygge, kvalitetsorienterte og bransjespesialiserte rekrutterings- og bemanningsløsninger. Vårt bransjesegment er Havbruksnæringen hvor vi gjennom en unik bransjekompetanse skal være den foretrukne leverandør.
Din BemanningsPartner AS er et selskap i god vekst med meget stabil god økonomi. Vi er landsdekkende med avdelinger i Nord-Norge, Finnmark, Frøya, Hitra, Trondheim, Mørekysten, Vestlandet og i Kolbotn.


Din BemanningsPartner AS delivers safe, quality-oriented and industry-specialised recruitment- and staffing solutions. Our industry segment is the aquaculture industry where, through our unique industry expertise, we will be the preferred supplier.
Din BemanningsPartner AS is a company in good growth with very stable good finances. We are nationwide with branches in Northern Norway, Finnmark, Frøya, Hitra, Trondheim, Mørekysten, Western Norway and in Kolbotn.

or

Apply with Indeed unavailable