Production worker for a salmon factory

Job description

Norsk

Arbeid i produksjon i fiskeslakteri – sortere og sløye laks.

Vi ønsker å ansette hardtarbeidende kandidater som er villig til å ta i et tak og jobbe det lille ekstra. Våre arbeidere tar ansvar, og fremstår som et godt eksempel for de andre.

Er dette deg?

  English

  Working in the production in salmon factory - Sorting and slay salmon.

  We are hiring hard working people, who are willing to do the little extra, and is not afraid to work many hours a day. We need people who can take responsibility, and be a good example for the other workers.

  Is this you?

  Job requirements

  Norsk

  Må ha erfaring

  • Fiskeslakteri
   • Sløy, bløgg, filet og industri Renhold
  • Annet:
   • Lager, pakk og ventemerd
  • Må kunne snakke engelsk
  • Stor fordel om du kommer med bil
  • Må ha D-nummer eller P-nummer
  • Må ha god helse

  Informasjon

  • Kontraktlengde: 07.09.20 – 01.06.21.
  • Garantert timer: 30 timer pr uke
  • Arbeidsperiode: Både 1 skift og 2 skift
  • Lønn: 0-1 år (183,70NOK), 1-3 år (186,20NOK), 3-5år (189,20), 5-10år (195,20NOK)
   • + 2 skift (20% ekstra pr time)
  • Bolig: 4500NOK pr måned pr pers

  Din Bemanningspartner AS er et bamanningsbyrå til havbruksbransjen. Vi bemanner personell til fiskeindustrien i hele Norge. Vi er opptatt av kvalitet i vårt produkt. Våre kunder setter strenge krav til vårt personell. Dyktige ansatte i alle ledd av produksjonen er derfor veldig viktig for oss.


  English

  Requirements:

  • Experience from the fish industry
   • Fish factory
    • Sløy, bløgg, filet and industrial cleaner
   • Other
    • Warehouse, packing and ventemerd
   • English fluent
   • Big advantage if you have your own car
   • Need D-Number or P-number
   • The position requires you to have good health

  Information:

  • Contract length: 07.09.20 – 01.06.20
  • Guarantee hours: 30 hours per week
  • Working shifts: Both first and Second shift
  • Wage: 0-1 year experience (183,70NOK), 1-3 year experience (186,20NOK), 3-5 year experience (189,20NOK), 5-10 year experience (195,20NOK)
   • + Second skift (20% extra per hour)
  • Accommodation: 4500NOK pr month pr person

  Din Bemanningspartner AS is a hiring firm that hiring people to the fish industry in Norway. We are very focused on quality, and our customers put strict demands on the products we supply. Skilled employees at all stages of production are therefore very important.